Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Logo Governo d'Espanya

Anar a la Seu del Punt d'Accés General https://sede.administracion.gob.es

Logo de sede.administracion.gob.es
Introdueixi la seva cerca

Calendari, data i hora oficials

Calendari oficial

La  Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques(Obre en nova finestra) , en el seu article 31.3 estableix que la seu electrònica del registre de cada Administració Pública o Organisme, determinarà, atenent a l'àmbit territorial en el qual exerceix les seves competències el titular d'aquella i al calendari previst en l'article 30.7, els dies que es consideraran inhàbils als efectes previstos en aquest article.     
 

En compliment d'aquesta article es posa a disposició el calendari de dies inhàbils:

Data i hora oficial

Tal com publica l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat la sincronització de la data i l'hora es realitzarà amb el Real Institut i Observatori de l'Armada, de conformitat amb el previst sobre l'hora legal en el Reial decret 1308/1992, de 23 d'octubre, pel qual es declara al Laboratori del Real Institut i Observatori de l'Armada, com a laboratori dipositari del patró nacional de temps i laboratori associat al Centre Español de Metrologia i, quan sigui possible, amb l'hora oficial a nivell europeu.

Accedir a la data i hora oficial del Real Institut i Observatori de l'Armada(Obre en nova finestra) .

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques(Obre en nova finestra) , estableix en el seu article 31.2 que "el registre electrònic de cada Administració o Organisme es regirà a l'efecte de còmput dels terminis, per la data i hora oficial de la seu electrònica d'accés, que haurà de comptar amb les mesures de seguretat necessàries per garantir la seva integritat i figurar de manera accessible i visible."