Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Logo Goberno de España

Ir á Sede do Punto de Acceso Xeral https://sede.administracion.gob.es

Logo de sede.administracion.gob.es
Introduza a súa procura

Calendario, data e hora oficiais

Calendario oficial

Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas(Abre en nova xanela) , no seu artigo 31.3 establece que a sede electrónica do rexistro de cada Administración Pública ou Organismo, determinará, atendendo ao ámbito territorial no que exerce as súas competencias o titular daquela e ao calendario previsto no artigo 30.7, os días que se considerarán inhábiles para os efectos previstos neste artigo.     
 

En cumprimento deste artigo ponse a disposición o calendario de días inhábiles:

Data e hora oficial

Tal e como publica o Esquema Nacional de Interoperabilidade a sincronización da data e a hora realizarase co Real Instituto e Observatorio da Armada, de conformidade co previsto sobre a hora legal no Real Decreto 1308/1992, de 23 de outubro, polo que se declara ao Laboratorio do Real Instituto e Observatorio da Armada, como laboratorio depositario do patrón nacional de tempo e laboratorio asociado ao Centro Español de Metrología e, cando sexa posible, coa hora oficial a nivel europeo.

Acceder á data e hora oficial do Real Instituto e Observatorio da Armada(Abre en nova xanela) .

A Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas(Abre en nova xanela) , establece no seu artigo 31.2 que "o rexistro electrónico de cada Administración ou Organismo rexerase a efectos de cómputo dos prazos, pola data e hora oficial da sede electrónica de acceso, que deberá contar coas medidas de seguridade necesarias para garantir a súa integridade e figurar de modo accesible e visible."