Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Logo Governo d'Espanya

Anar a la Seu del Punt d'Accés General https://sede.administracion.gob.es

Logo de sede.administracion.gob.es
Introdueixi la seva cerca

Registre Electrònic Comú

Accedir al Registre Electrònic(Obre en nova finestra)

El Registre Electrònic General de l'Administració General de l'Estat és un registre per a la presentació de documents per a la seva tramitació amb destinació a qualsevol òrgan administratiu de l'Administració General de l'Estat, Organisme públic o Entitat vinculat o dependent a aquests, d'acord al que es disposa en Llei 39/2015 , d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

A més a través del Registre Electrònic es podran presentar documents per a la seva remissió telemàtica a altres Administracions Públiques (Comunitats Autònomes, Entitats Locals, etc.) que estiguin integrades en Sistema d'Interconnexió de Registres(Obre en nova finestra)

Per realitzar el registre has de disposar de DNI electrònic(Obre en nova finestra) o certificat electrònic(Obre en nova finestra) en vigor.

Consulti la secció de preguntes freqüents.(Obre en nova finestra)

Avís Legal:

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 14 de desembre, s'informa que les dades de caràcter personal que es facilitin mitjançant el següent formulari quedaran incorporats en el fitxer de caràcter personal del Registre Electrònic, amb la finalitat de gestionar les sol·licituds, escrits i comunicacions de propòsit general realitzades a les Administracions Públiques. L'òrgan al que ha de dirigir-se per a l'exercici dels drets d'accés, rectificació i cancel·lació d'acord amb els termes descrits en la legislació vigent és la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, c/ María de Molina, 50 - 28006 Madrid